Get Mystery Box with random crypto!

Анын __________ абдан _________, анткени менен ал көп ________ | 🇰🇬ЖРТга даярдануу🇰🇬

Анын __________ абдан _________, анткени менен ал көп _________.
Anonymous Quiz
20%
А) китептери/кызыктуу/окуйт
58%
Б) жумушу/оор/чарчабайт
6%
В) билгени/көп/айтат
17%
Г) мүнөзү/жумшак/урушпайт