Get Mystery Box with random crypto!

Азыр ал өлкөдө бардыгы _________. Антсе да, __________ кетүү ы | 🇰🇬ЖРТга даярдануу🇰🇬

Азыр ал өлкөдө бардыгы _________. Антсе да, __________ кетүү ыктымалдуулугу _________.
Anonymous Quiz
66%
А) арзан/кымбаттап/бар
20%
Б) кымбат/арзандап/жок
7%
В) арзан/арзандап/бар
6%
Г) кымбат/кымбаттап/жок