Get Mystery Box with random crypto!

Бул музыкалык чыгарма ________ болсо да, _________ деп эсепте | 🇰🇬ЖРТга даярдануу🇰🇬

Бул музыкалык чыгарма ________ болсо да, _________ деп эсептелет.
Anonymous Quiz
62%
А) жагымсыз/пайдалуу
9%
Б) керектүү/зыянсыз
9%
В) маанисиз/жадатуучу
19%
Г) жөнөкөй/оңой аткарылуучу