Кеңештерди кашыктап чогултабыз,бирок кайра чакалап таратабыз. | БИЙИКТЕ БОЛ!!!🇰🇬

Кеңештерди кашыктап чогултабыз,бирок кайра чакалап таратабыз.
@biikte_bol