Telegram каналдары Категория
Психология

Биздин Telegram каналдарынын кылдаттык менен түзүлгөн каталогу менен акыл-эстин татаал пейзаждарына саякатка чык. Сизди психологиянын тереңине кирип, адамдын жүрүм-турумунун, таанып-билүүсүнүн жана эмоциясынын нюанстарын изилдөөгө чакырган атайын бөлүмгө кош келиңиз. Акыл-эстин татаалдыктарын түшүнүү биздин ойлорубузга, аракеттерибизге жана өз ара аракеттенишибизге эмне түрткү берерин тереңирээк түшүнүүгө жардам берген дүйнөгө чөмүлтүңүз.

Темаларды камтыган психологиялык спектрди кесип өткөн ар түрдүү каналдарды изилдеңиз. психоанализден жана терапиялык ыкмалардан психикалык ден соолук маалымдуулукка, эмоционалдык интеллектке жана башкаларга чейин. Сиз психологиянын энтузиастысызбы, умтулган практиксизби же жөн гана адам тажрыйбасына кызыксызбы, биздин каталог сиздин көз карашыңызды кеңейтүү үчүн кылдат тандалган каналдардын жыйнагын сунуштайт. Талкууларга катышыңыз, баалуу ресурстарга кириңиз жана акыл-эсиңиздин ички иштерине болгон кызыгууңузду бөлүшкөн Telegramдагы пикирлеш адамдардын коомчулугу менен байланышыңыз. Ар бир канал биздин ойлорубузду, мотивацияларыбызды жана байланыштарыбызды калыптандырган сырлар боюнча уникалдуу түшүнүктү сунуш кылган адамдын жүрүм-турумунун изилдөөсүн майрамдоодо бизге кошулуңуз.


Сорттоо боюнча:
Абоненттер