Чындык чыркырабаса-калыстык каалгасын какпайт! | БИЙИКТЕ БОЛ!!!🇰🇬

Чындык чыркырабаса-калыстык каалгасын какпайт!