49) Абу Катада (разияллооху анху) атасынан риваят кылат: ' | Ыймандуу .🕊🍃

49) Абу Катада (разияллооху анху) атасынан риваят кылат: "Пайгамбар (саллаллооху алайхи ва саллам) айтты: " Кимде-ким Алла Жалгыз жана Мухаммад (саллаллооху алайхи ва саллам) Алланын элчиси деп, күбөлүк берип. Анын тили күбөлүккө жытыгып, а жүрөгү (көп айткандыктан) тынчтанып, ырахатка баткан болсо, аны тозоктун оту эч качан жута албайт"- деди. (Байхаки).

#ХАНЗАДА#