Расулуллох с.а.в.дын аты зикр кылынганда төмөнкү кыска салават | Ыймандуу .🕊🍃

Расулуллох с.а.в.дын аты зикр кылынганда төмөнкү кыска салаваттын бирин айтуу керек.

1. "Соллаллоху ьалейхи ва саллам".
КОТОРМОСУ : Аллах ага салават жана салам жиберсин.

2. "Алейхис солаату вас-салаам".
КОТОРМОСУ: Салават жана салам анын үстүнө жаасын.

3. "Аллоохумма солли ьалаа саййидинаа ва набиййина Мухаммадив ва саллим".
КОТОРМОСУ : Аллахым, биздин Пайгамбарыбыз Мухаммад с.а.в.га салават жана салам жибергин.

4. "Алайхис салаам"
КОТОРМОСУ : Салам анын үстүнө жаасын.
Ханзада