Араб макалы: 'Эгер сиз кимдир-бирөөнү сүйсөңүз, сиз аны бүтүнд | Ыймандуу .🕊🍃

Араб макалы:
"Эгер сиз кимдир-бирөөнү сүйсөңүз, сиз аны бүтүндөй, анын ичинде жарааттарын, кайгысын жана кемчиликтерин кошо сүйосуз"


_
Арабская пословица:
«если вы любите кого-то, то любите их целиком, вместе с их шрамами, грустью и недостатками.»