~ колунда бардын кадырын бил, анда кеч болуп калышы мүмкүн | Ыймандуу .🕊🍃~ колунда бардын кадырын бил, анда кеч болуп калышы мүмкүн

~ قدّر ما لديك ، فقد يتأخر

~Цени то - что у тебя есть, потом может стать поздно