Жообу канча деп ойлойсуз? | Plus online 🌐

Жообу канча деп ойлойсуз?