Бүрдөбөй жатып көп гүлдөр, Бүрүшүп соолуп калышты. @biikte_bo | БИЙИКТЕ БОЛ!!!🇰🇬

Бүрдөбөй жатып көп гүлдөр,
Бүрүшүп соолуп калышты.

@biikte_bol